Co-fharpais/ Competition

Tha mi toilichte a' chiad co-fharpais a chur air dòigh air an duilleag an seo...tha mi an dòchas gum bi e ag obair!  

I'm pleased to be organising this page's first ever competition...hope it works!  

'S e lùban bun-dùirn bhon bhuth agam air Etsy a tha ann mar duais sa cho-fharpais seo.  

The prize in this competition is a pair of cufflinks from my Etsy shop.  

'S e lùban bun-dùirn òr a th' annta, le litir air a ghràbhaladh air cearcall fiodha air gach lùb bun-dùirn.  Tha bocsa beag dubh ann cuideachd - tha iad air leth math airson tiodhlac.  Tha iad ri fhaicinn sa bhuth Etsy agam an seo.

The cufflinks are gold plated with an initial of your choice engraved on each one.  They come in a little black cufflink box, so make an excellent gift.  The can be seen in my Etsy shop here.  
'S urrainnear a' cho-fharpais fhaicinn fon seo.

You can enter via the Gleam app below.

Dehmel Designs Valentine's Giveaway

Comments

Popular posts from this blog

Co-fharpais na Càisge/ Easter Competition

30 Bliadhna/ 30 years

Sneachd!/ Snow