30 Bliadhna/ 30 years

Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil 30 bliadhna sir a dhol sea had an-dèidh bàs mo sheanmhar. Bidh sinn uile ga h-ionndrainn gu bràth. Cuimhneachain prìseil ged-tà.

It’s hard to believe that 30 years have passed since my Gran’s death.  We’ll always miss her. Precious memories though.

Comments

Popular posts from this blog

Co-fharpais/ Competition

Co-fharpais na Càisge/ Easter Competition

Leabaidh #2/ Bed #2